Disclaimer

Disclaimer voor www.zegro.nl en www.mijnzegro.nl

Zegro-Centrum Rotterdam B.V., hierna te noemen Zegro, verleent u hierbij toegang tot www.zegro.nl en www.mijnzegro.nl en alle onderliggende domeinen en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

Zegro behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Zegro spant zich in om de inhoud van www.zegro.nl een www.mijnzegro.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.zegro.nl en www.mijnzegro.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zegro.

In het bijzonder zijn alle prijzen en voorraadindicaties op www.zegro.nl en www.mijnzegro.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voorraad wordt indicatief weergegeven. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten en indicaties. Voor de leveringen van AGF welke via Rungis worden geleverd geldt dat de prijzen van Rungis worden overgenomen op de factuur. Door het verschil in weekprijzen kan er een afwijking ontstaan tussen de prijs die getoond wordt en de werkelijk gefactureerde prijs.

Voor op www.zegro.nl en www.mijnzegro.nl opgenomen links naar websites of diensten van derden kan Zegro nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zegro.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zegro, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen en aangepast worden op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website www.zegro.nl en www.mijnzegro.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in onze disclaimer. De meest up to date versie van onze disclaimer staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze disclaimer te raadplegen.